Felhasználási feltételek - Adatkezelési szabályzat

A tesulid.hu Felhasználói szabályzata - Adatkezelési Szabályzat - GDPR

A jelen Felhasználói szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a  TeSulid.hu internetes lapon (a továbbiakban: Weblap) elérhető egyéb információ-technológiával összefüggő és kapcsolódó szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevételének feltételeit tartalmazza.

1. Általános rendelkezések

Jelen Szabályzat szempontjából Felhasználó minden olyan személy, aki megtekinti a Weblapot, illetve aki oktatói profilt helyez el (oktató), illetve igénybe veszi az oktatói profil által közzétett szolgáltatást(tanuló), (a továbbiakban: Felhasználó).

A Felhasználó a Szolgáltatás használatának megkezdésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szabályzatot, továbbá a mindenkori üzemeltető Adatvédelmi szabályzatának rendelkezéseit, amely a jelen Szabályzat részét képezi és ennek rendelkezéseire figyelemmel értelmezendő.

A Szolgáltatás használatának megkezdésével a Felhasználó és az Üzemeltető között online szerződés jön létre, amely nem minősül írásbeli szerződésnek. A szerződéskötés nyelve kizárólag a magyar. Az online szerződést az Üzemeltető nem rögzíti, így az a szerződéskötést követően nem érhető el. Az online szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett, regisztráció során megadott adatok és az igénybe vett Szolgáltatásokra vonatkozó adatok igazolják.

AZ OLDAL ÉS SZOLGÁLTATÁSAI EGY ONLINE FELÜLETET TARTALMAZNAK, MELY ELŐSEGÍTI A KAPCSOLATTARTÁST ÉS A SZOLGÁLTATÁS BIZTOSÍTÁSÁT A WEBLAPON LEVŐ FELHASZNÁLÓK(TANULÓK) ÉS A FELHASZNÁLÓK(OKTATÓK) KÖZÖTT.

ÖN MEGÉRTI ÉS BELEEGYEZIK ABBA, HOGY AZ ÜZEMELTETŐ NEM RÉSZESE EGYETLEN A FELHASZNÁLÓK KÖZÖTT LÉTREJÖTT MEGÁLLAPODÁSNAK SEM. A FELHASZNÁLÓK(OKTATÓK) FÜGGETLEN VÁLLALKOZÓK, NEM ALKALMAZOTTAI VAGY ÜGYNÖKEI AZ ÜZEMELTETŐ -NEK. AZ ÜZEMELTETŐ NEM ELLENŐRZI / KONTROLLÁLJA A TANÓRÁKAT VAGY A FELHASZNÁLÓKAT, SEM A WEBLAP ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK EGYÉB FELHASZNÁLÓIT, VALAMINT NEM TERHELI FELELŐSSÉG VELÜK KAPCSOLATBAN.

 A FELHASZNÁLÓ TISZTÁBAN VAN AZZAL ÉS BELEEGYEZIK, HOGY AKÁR ELŐZETESEN REGISZTRÁLT AZ OLDALON, AKÁR NEM, ANNAK ELÉRÉSE, HASZNÁLATA, VAGY BÁRMILYEN TARTALOM KÖZZÉTÉTELE AZ OLDALON AZT BIZONYÍTJA, HOGY ELŐZETESEN ELOLVASTA, ÉS MAGÁRA NÉZVE KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰNEK TEKINTI A SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEKET. AMENNYIBEN NEM ÉRT EGYET A SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEKKEL, ÚGY NINCS JOGA AZ OLDAL ELÉRÉSÉHEZ, HASZNÁLATÁHOZ, ANNAK TARTALMÁHOZ ÉS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ.

AZ ÜZEMELTETŐ NEM KONTROLLÁLJA, NEM FELELŐS, NEM KÉPVISELI ÉS NEM VÁLLAL GARANCIÁT A FELHASZNÁLÓKKAL ÉS TEVÉKENYSÉGÜKKEL / VISELKEDÉSÜKKEL KAPCSOLATBAN.

ÖNT SZEMÉLYESEN TERHELI A FELELŐSSÉG BÁRMELY FELHASZNÁLÓVAL LÉTESÍTETT KÖLCSÖNÖS KAPCSOLATÉRT VAGY A FELHASZNÁLÓ MAGATARTÁSÁÉRT.

Az Üzemeltető bármikor jogosult a jelen Szabályzat módosítására. A módosításról e-mail üzenet formájában tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítás időpontját követően a Felhasználó bármely Szolgáltatás használatával egyben elfogadja a Szabályzat módosítását is. Az Üzemeltető és a Felhasználó közötti szerződés megszűnik, amennyiben a Felhasználó a lentebb meghatározott módon kéri fiókja törlését vagy a jelen Szabályzatban meghatározott esetekben az Üzemeltető törli azt.

Felhasználó kezdeményezheti felhasználói fiókja törlését az  Üzemeltető ügyfél szolgálati info[kukac]tesulid.hu e-mail címére történő üzenet küldésével, melynek tárgy mezőjében szerepelnie kell a következő szövegnek: „Kérem a felhasználói fiókom törlését”. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Felhasználói fiókja törlése esetén az Üzemeltető a Felhasználó oktatói profiljait nem köteles tárolni, azokat a saját belátása szerint jogosult törölni.

2. A Szolgáltatás igénybevétele

2.1. A Szolgáltatáshoz való hozzáférés

A Weblapon a Szolgáltatások Felhasználói fiók létrehozásával, érhetőek el. A Felhasználó az oktatói profil(ok) létrehozása előtt önálló Felhasználói fiókot (profil oldalt) hoz létre, amelyet a Felhasználó által megadott e-mail cím, mint egyedi azonosító azonosít. A Felhasználói fiók elérhető:

- a regisztrált felhasználói fiók aktiválásáról az Üzemeltető által küldött e-mailben megadott aktiváló felületre való belépéssel, vagy

- a Felhasználó által meghatározott, a Felhasználói fiókot azonosító e-mail és jelszó megadásával.

A Felhasználó bármikor kezdeményezheti a Felhasználói fiókja törlését, a törlés kezdeményezésének napjától számított 30. (harmincadik) napra (felmondási idő). A fiók törlésére vonatkozó Felhasználói igényt az Üzemeltető akkor teljesíti, ha a Felhasználónak nincs tartozása az Üzemeltető felé. A felmondási idő alatt a Felhasználó Felhasználói jogai szünetelnek, így Felhasználói fiókhoz kötött cselekményeket nem végezhet, kivételt képeznek ez alól az előre lefoglalt és Felhasználó(tanuló) által a Felhasználó(oktató) részére kifizetett órákkal kapcsolatos tevékenysége.

Felhasználó(oktató) a felmondási idő alatt új oktatói profil létrehozása nem engedélyezett és kredit vásárlásra sincs a továbbiakban lehetőség.  Az előre megvásárolt, de fel nem használt krediteket töröljük, az oktatói státusz a felmondási idő végéig aktív marad.

Az Üzemeltető jogosult a Felhasználói fiókkal rendelkező Felhasználót a Szolgáltatás használatából kizárni, amennyiben kétséget kizáróan megállapítható, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket is tartalmaz.

Oktatói profil(ok) szöveges leírásánál TILOS bármilyen személyes elérhetőséget megadni! Ilyen jellegű adatokat töröljük az oktatói profilból, minden előzetes értesítés nélkül!

Személyes elérhetőségeket (Skype, telefon, e-mail, stb.) kizárólag a felhasználói fiók, beállítások menüpontjából elérhető profil adatoknál lehet megadni.

Az Üzemeltető minden tőle telhetőt elkövet a Weblap és a Szolgáltatások folyamatos elérhetősége érdekében, azonban nem vállal kötelezettséget a Weboldal folyamatos működtetésére, a Szolgáltatás folyamatosságának biztosítására. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket az Üzemeltető független körülmények okoznak.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Weblapra feltöltött tartalmak, információk pontossága, megbízhatósága vonatkozásában, mivel a Weblap tartalma az Üzemeltető függetlenül is módosulhat.

2.2. Ingyenes és fizetős Szolgáltatások

2.2.1. Ingyenes szolgáltatások

A Felhasználók nyelvenként egy Felhasználói fiókot (jelen szabályozásban: magyar) hozhat létre ingyenesen. Minden ingyenesen létrehozott (nyelvenként egy) fiókhoz ajándék kredit (jelenleg három, melyet az Üzemeltető bármikor módosíthat és a módosításról értesíti a Felhasználót) pontok illetik meg a Felhasználót. A létrehozott Felhasználói fiók alapértelmezett státusza: tanuló. Tanulói státuszban az oldal szolgáltatásai (leckék foglalása, részvétel a fizetős és ingyenes órákon, böngészés az oktatói profilok között, további, nyelvenként egy Felhasználói fiók létrehozása, adatok módosítása) ingyenesen használható.

A létrehozott Felhasználói fiókban lehetőség van a regisztrációkor kapott ajándék kreditpontok felhasználására. A kreditpontokkal lehet aktiválni az oktatói státuszt, ekkor a Felhasználó tanulói státuszból oktatói státuszba kerül. Ennek díja egy kredit/hó, melyet havonta meg kell újítani. Egy kredittel egy hónapig aktív az oktatói státusz.

Oktatóként korlátlan számú ingyenes oktatói profilt(leckét), tölthetnek fel és szerkeszthetnek díjtalanul. Az oktatói profilt(leckét) a témának megfelelő kategóriában kell elhelyezni. További kreditek felhasználásával lehet az oktatói profil(okat) a főoldalon illetve a kategória főoldalán kiemelni.

A nem megfelelő kategóriában elhelyezett oktatói profilt az Üzemeltető törli és javaslatot tesz a témához legközelebb álló kategóriába való elhelyezésre. Ha nincs a Weblapon a témához illeszkedő kategória, a Felhasználó díjtalanul kezdeményezheti az Üzemeltető a kategória létrehozását. Ha a kategória megfelel a jelen szabályzatban rögzített irányelveknek, az Üzemeltető feltölti a kategóriát Weboldalra és értesíti a kategória megrendelőjét annak létrejöttéről.

Az ingyenesen feltöltött oktatói profil(okat) az Üzemeltetőhöz érkezést követően, amennyiben az a jelen Szabályzatba ütközés miatt nem kerül elutasításra, az Üzemeltető a lehető legrövidebb időn belül közzéteszi és addig tárolja amíg a Felhasználó másként nem rendelkezik.

Az oktatói profil(lecke)-re való jelentkezés az Üzemeltető által üzemeltetett Weblap üzenetküldő rendszerében a korábban létrehozott felhasználói fiók használatával lehetséges. Az üzenetküldő rendszeren küldött üzenetek csak a Weboldal felületén tekinthetők meg. Új üzenet érkezéséről a Felhasználó ingyenesen e-mail értesítőt kap. A Weboldal üzenetküldő rendszerén keresztül folytatott kommunikációt az Üzemeltető jogosult ellenőrizni annak érdekében, hogy csak az oktatói profillal kapcsolatos kommunikációra terjedjen ki, továbbá hogy annak hangneme ne legyen sértő, bántó, illetve uszító.

Kommunikáció alatt érteni kell többek között: írásbeli üzenetet, fényképet, videót, élő vidó-kommunikáció (webkonferencia, webinárium, webmeeting, Skype hívás, WebEx meeting) illetve az üzenetben elküldött bármely csatolmányt, azzal, hogy abba beleértendő valamennyi tartalom, amelyet a Felhasználók az üzenetküldő rendszerbe feltöltenek.

Amennyiben a Felhasználó a Weboldal üzenetküldő rendszerén folytatott kommunikációja nem felel meg a jelen Szabályzatnak, jogellenes, jó erkölcsbe ütközik, vagy egyébként az Üzemeltető megítélése szerint az nem kizárólag a létrehozott oktatói profillal kapcsolatos kommunikációra terjedj ki, vagy annak hangneme sértő, bántó, illetve uszító, az Üzemeltető jogosult a Felhasználó Weblaphoz való hozzáférését korlátozni, illetve az ilyen tartalmú kommunikációt felfüggeszteni, annak a címzett részére történő kézbesítését meghiúsítani.

2.2.2. Fizetős szolgáltatások

2.2.2.1. Az Üzemeltető által nyújtott fizetős szolgáltatások

A Felhasználók a következő szolgáltatásokat vehetik igénybe ellenérték fejében:

1., korábban ingyenesen létrehozott tanulói státusszal rendelkező fiók aktiválása oktatói fiókká.

2., az aktivált oktatói fiókban létrehozott oktatói profil(ok) fő oldalon való kiemelése.

3., a létrehozott és a megfelelő kategóriába sorolt oktatói profil(ok)(leckék) kiemelése adott kategórián belül.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa az alkalmazott díjak (kreditek) mértékét. A jelenleg legkisebb vásárolható kredit mennyisége öt kredit. Egy kredit aktuális értékét az Üzemeltető a Weboldalon keresztül teszi közzé. Az árváltoztatás joga nem alkalmazható a már megkezdett vásárlásokra.

A díjakat(kreditek vásárlását) a Felhasználó az Üzemeltető bankszámlájára történő előre utalással egyenlítheti ki. A banki átutalással történő fizetés során felmerülő esetleges hibákért az Üzemeltető nem vállal felelősséget. Az Üzemeltető a kredit vásárlásról díjbekérőt küld a szamlazz.hu szolgáltató közreműködésével a Felhasználó regisztrációkor megadott elektronikus levelezési címére. A díjbekérő tartalmazza a vásárolt kreditek mennyiségét, árát, az Üzemeltető bankszámla számát és minden olyan információt, mely a fizetés teljesítéséhez szükséges.

A díjbekérő összegének az Üzemeltető bankszámlájára érkezése után azonnal, de legkésőbb a díj beérkezését követő 24 órán belül az Üzemeltető jóváírja a vásárolt kreditmennyiséget a Felhasználó egyenlegén és a belső üzenetküldő rendszeren keresztül értesíti a Felhasználót.

A vásárlás a "Kreditek vásárlása" gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható, a Felhasználó elállhat a vásárlástól. A Felhasználó a 45/2014 (II.26.) kormányrendelet 29.§ (1) a) pontja értelmében kijelenti, hogy kifejezett előzetes beleegyezését adja ahhoz, hogy az Üzemeltető a Szolgáltatás egészének nyújtását haladéktalanul megkezdje.

A Felhasználó elismeri, hogy tudomással bír arról, hogy az Üzemeltető a szolgáltatás nyújtását a fizetést követően haladéktalanul, de legkésőbb a sikeres fizetés megerősítésének az Üzemeltető történő érkezését követően az első munkanapon, de legfeljebb 24 órán belül teljesíti, amennyiben a feltöltött oktatói profil megfelel a jelen Szabályzatnak. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

A Felhasználó által felhalmozott(vásárolt), de fel nem használt kreditek (fiók bármilyen okból törlése került Felhasználó kezdeményezésére vagy az Üzemeltető által) ellenértékének visszafizetésére nincs mód. A megvásárolt vagy ajándék kreditek csak a Weboldal fizetős szolgáltatásainak igénybe vételére használhatóak fel.

Fizetős szolgáltatások díjai:

1.,  oktatói státusz aktiválása egy hónapra (1 kredit)

2.,  oktatói profil főoldalon való kiemelése egy hónapra (1 kredit)

3.,  oktatói profil kiemelése kategórián belül egy hónapra ( 1 kredit)

A lejáró előfizetési időszakról az Üzemeltető értesíti a Felhasználót az általa regisztrációkor megadott e-mail elérhetőségén, valamint a belső kommunikációs rendszeren keresztül. Minden más, az oktatói profilhoz kapcsolódó szolgáltatást az Üzemeltető ingyenesen biztosít a regisztrált Felhasználók részére (pl. időpont foglalás, oktatói profilok böngészése, belső üzenő rendszer használata, korlátlan oktatói profil(lecke) létrehozása, Felhasználók kölcsönös értékelése). A megfizetett díjról az Üzemeltető, a számlázz.hu rendszerén keresztül a banki átutalással fizető Felhasználók részére elektronikus számlát állít ki, melyet a Felhasználó által megadott e-mail címre küld meg. A Felhasználó visszavonhatatlanul hozzájárul a számla elektronikus formátumban való kiállításához. Az  Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó megrendelését indokolt esetben visszautasítsa. Az Üzemeltető kizárólag abban az esetben köteles a Felhasználó által megfizetett díj (kreditek) ellenértékének visszatérítésére, amennyiben az ellenértékhez kötött Szolgáltatás nyújtása az Üzemeltetőnek felróható okból nem valósult meg. Kártalanítás módja: az igénybe vett szolgáltatással egyenértékű kredit(ek) jóváírása a Felhasználó kredit egyenlegében. 3.Felhasználási alapfeltételek Az Üzemeltető a Weblapon a Felhasználók által közzétett tartalmat, továbbá az oktatói profillal kapcsolatban a Felhasználók közötti kommunikációt jogosult, de nem köteles ellenőrizni, vagy jogellenes tevékenység folytatására utaló tényeket vagy körülményeket keresni. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy megítélje az oktatói profil(ok) valószerűségét, valódiságát és jogszerűségét. Az Üzemeltető kizárja a felelősségét minden olyan tartalomért, amelyet harmadik személyek (Felhasználók) töltöttek fel az Üzemeltető rendszerére.

3.1. A szolgáltatás típusára vonatkozó alapfeltételek

Oktatói profil(lecke): Magánszemélyként a Weblapon cselekvőképes magánszemélyek (aktív oktatói előfizetés megléte esetén) hozhatnak létre és tehetnek közzé oktatói profilt(leckét). Iskolák, oktatással foglalkozó intézmények, társaságok, vállalkozások: Weboldalon kizárólag magánszemélyek részére van lehetőség oktatói profil(ok) létrehozására, közzétételére. Az Üzemeltető fenntartja a jogot annak elbírálására, hogy a létrehozott oktatói profil(ok) magánjellegűek-e.

3.2. A szolgáltatás tárgyára vonatkozó alapfeltételek

Oktatói profilok (leckék): A tesulid.hu oldalain kizárólag oktatás céljára létrehozott oktatói profil(ok) jeleníthetőek meg. Felhasználó (oktató) feltételeinek teljesülése esetén (elegendő mennyiségű kredit) korlátlan számú oktatói profilt(leckét) tölthet fel a Weblapon közzétett kategóriákba sorolva.

3.3. A szolgáltatás tartalmára vonatkozó alapfeltételek

Egyetlen oktatói profil(lecke)/ megjelenés: nem megengedett több oktatói profilt(leckék) egy oktatói profilban közzétenni, (pl. kezdő nyelvlecke, haladó nyelvlecke). Az egyértelműen különválasztható nehézségi fokozatokat tartalmazó oktatásnak külön oktatói profil(okat)(leckéket) kell létrehozni, (pl. szabás-varrás kezdőknek, szabás-varrás haladóknak). Lehetőség van kategóriánként több, de szintenként eltérő oktatói profil(ok) létrehozására, pl. angol kezdő nyelvoktatás, angol középhaladó nyelvoktatás.

Oktatói profil címe: az oktatói profil(lecke) címének utalnia kell a kategóriának választott témakörre, (pl. angol nyelvlecke haladóknak, befektetési tanácsok kezdőknek). Amennyiben az oktatói profil témaköre nem besorolható a Weboldalon feltüntetett kategóriák egyikébe sem, az oktatói profilt az Egyéb kategóriába kell sorolni. Több, azonos Felhasználó által létrehozott és azonos kategóriába sorolt oktatói profilnak(lecke) azonos címe is lehet, (pl. angol kezdő nyelvlecke). Az oktatói profiloknál lehetőség van az oktató saját maga által választott profilképének feltöltésére és közzétételére. Ez több azonos oktatói profil elnevezés esetében segítheti a felhasználókat a profilok megkülönböztetésében – oktató kiválasztásában.

Oktatói profil szövege: az oktatói profil tárgyát egy rövid leírással szükséges ismertetni, ez fog megjelenni a Weboldalon a téma iránt érdeklődők részére, valamint részletesen is ajánlott leírni az erre a célra kialakított felületen. A részletes ismertető a Weboldalon megjelenített oktatói profil-on való kattintással jeleníthető meg.

Nyelv: a Weblapon megjelenő oktatói profilnak magyar nyelvűnek kell lennie. Amennyiben a Weblapon választható másik nyelv, az adott nyelven új regisztrációt kell kezdeményezni és az adott nyelven kell létrehozni az oktatói profilt.

Kategória: az oktatói profilt abban a kategóriában kell elhelyezni, amelyik a legjobban leírja az adott oktatói profilt(témakört). Nem megfelelő kategorizálás esetén az Üzemeltető javaslatot tesz Felhasználó felé új, a témához legjobban illeszkedő kategória létrehozására. Amennyiben nem lehetséges a témához legjobban illeszkedő kategória létrehozása, akkor az oktatói profilt az Egyéb kategóriában kell elhelyezni. A megfelelő kategóriában való elhelyezésről Felhasználónak kell gondoskodni.

Oktatói profilkép: az oktatói profilban egyetlen kép szerepeltethető, amit a Felhasználó a saját Felhasználói fiókján keresztül tölthet fel. Továbbiakban minden létrehozott oktatói profil tartalmazza a Felhasználó által feltöltött képet. Ez rendszerint a Felhasználóról készült profilkép. A profilkép bármikor módosítható, törölhető, cserélhető. A módosításról Felhasználónak kell gondoskodnia.

4. A Szolgáltatás nyújtásának megtagadása

Az Üzemeltető jogosult a Weblapra feltöltött oktatói profil(ok) közzétételét megtagadni, a közzétett oktatói profilt(okat) egyoldalúan, haladéktalanul eltávolítani, végső soron a Felhasználó fiókját törölni (a továbbiakban együtt: a Szolgáltatás nyújtásának megtagadása) amennyiben Üzemeltető megítélése alapján a Weboldalra feltöltendő vagy feltöltött oktatói profil(ok) tartalma vagy az oktatói profil(ok) tárgya:

- jogszabályba ütközik vagy jogellenes tevékenységet tesz közzé

- bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg

- jó erkölcsbe ütközik vagy sérti a vonatkozó etikai normákat

- jogellenes vagy jó erkölcsbe ütköző cselekményre hív fel vagy arra buzdít

- mások jogát vagy jogos érdekét sérti, így különösen, ha szellemi alkotáshoz fűződő jogok illetve egyéb szerzői és szomszédos jogok sérelmét okozza vagy okozhatja

- megtévesztő információt tartalmaz

- az Üzemeltető megítélése szerint tisztességtelen vagy az Üzemeltető azt az általa képviselt etikai erkölcsi alapelvekkel ellentétesnek tartja

- jelen Szabályzat bármely rendelkezésébe ütközik

- vagy e fentiek gyanúja felmerülhet

Az Üzemeltető jogosult a Szolgáltatás nyújtásának megtagadására akkor is, ha a Felhasználó az Üzemeltető megítélése szerint nem rendeltetésszerűen használja a Weboldalt, illetve nem rendeltetésszerűen veszi igénybe az Üzemeltető által nyújtott Szolgáltatást, így különösen, ha:

- a Felhasználó hatósági engedélyköteles tevékenységet kíván az oldal közvetítésével végezni anélkül, hogy erre jogosult volna;

- a Felhasználó oktatói minőségben nem a tőle elvárható erkölcsi magatartást tanúsítja oktatói tevékenységének gyakorlása közben

- a Felhasználó jelen Szabályzat rendelkezéseibe, jogszabályba ütközően vagy tisztességtelen célokra használja a Szolgáltatást;

- a Felhasználó a Weblapon olyan tartalmat tesz közzé vagy olyan tartalomra hivatkozik, illetve olyan módon használja a Weblapot, hogy az az Üzemeltető jogait, jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen szolgáltatásainak megítélését sérti vagy sértheti;

- a Felhasználó a Weblapot, illetve a Szolgáltatást olyan módon használja, hogy azzal harmadik személyek jogát, jogos érdekét sérti vagy sértheti;

- a Felhasználó bármilyen olyan alkalmazást vagy programot használ, amellyel a Weblap módosítható, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését;

- a Felhasználó olyan rendszert vagy megoldást használ, amely a Szolgáltatás jogszabályokba ütköző módon történő felhasználást, vagy a Weblap üzemeletetéséhez használt szerver és tárhely leállását célozza, teszi lehetővé vagy eredményezi;

- vagy e fentiek gyanúja felmerülhet.

Az Üzemeltető haladéktalanul intézkedik minden olyan oktatói profil eltávolításáról, mely jogellenes magatartással kapcsolatos vagy bárkinek jogát, jogos érdekét sérti vagy sértheti (így különösen: védjegy, szerzői jog, szabadalom, személyiségi vagy kegyeleti joggal való megsértése).

Az Üzemeltető e kötelezettségét az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) rendelkezéseinek megfelelően is teljesíti. A Felhasználók a jogsértő információkkal kapcsolatos panaszaikat az Üzemeltető jelen szerződésben és a Weblapon közzétett elérhetőségein keresztül tehetik meg.

5. Felelősség A Weblapon létrehozott oktatói profil(ok) tartalmáért és az oktatói profil(ok)-hoz kapcsolódóan feltöltött tartalomért kizárólag a Felhasználót(oktató) terheli felelősség. A Felhasználó köteles a Szolgáltatást jogszerűen és a mindenkor hatályos jogszabályok, továbbá a jelen Szabályzat rendelkezéseinek betartásával használni. A Felhasználó a Szolgáltatások használatának megkezdésével tudomásul veszi, hogy Weblapra általa feltöltött információk, anyagok, szövegek és adatok tartalmáért és jogszerűségéért felelősséggel tartozik. Amennyiben az Üzemeltető észleli, hogy bármely tartalom a jelen Szabályzatba ütközhet, az Üzemeltető jogosult és köteles a tartalom azonnali eltávolítására, és az érintett Felhasználó további jogellenes tevékenységének megakadályozására. Az Üzemeltető kizárja a felelősségét minden abból eredő kárért, ha a Felhasználó jelen Szabályzat rendelkezéseibe ütköző magatartása vagy bármely jogszabály megsértése miatt törölte a Felhasználó által a Weblapra feltöltött bármilyen tartalmat, vagy megakadályozta további Szabályzatba ütköző tevékenységét.

Az Üzemeltető kizárja a felelősségét a Felhasználók által a Weboldal használatával terjedő vagy elérhetővé váló káros tartalmak, így vírusok, férgek okozta károk és egyéb veszteségek vonatkozásában. Az Üzemeltető kizárja a felelősségét továbbá a Felhasználók által megadott adatok hiányosságáért, vagy a hibásan megadott adatokból eredő bármilyen felmerülő hátrányért.

Az Üzemeltető jogosult megtenni a Felhasználó felelősségre vonásához szükséges lépéseket. Az Üzemeltető a hatályos jogszabályok szerint együttműködik a hatóságokkal a felelősségre vonás érdekében.

Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság az Üzemeltető -vel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden az Üzemeltető által megkövetelt intézkedést megtenni és az Üzemeltető -nek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely az Üzemeltető -t a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

A Felhasználó kijelenti, hogy a Szolgáltatás igénybevétele során megadott adatai a valóságnak megfelelnek. Az Üzemeltető kizárja felelősségét a Szolgáltatás igénybevétele során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím, megadásából eredő kárért. Üzemeltető kizárja a felelősséget a Felhasználó(oktató) által az oktatási tevékenységhez használt külső programok használata során esetlegesen keletkező károkért.

Felhasználó(oktató) kijelenti, hogy Weblapot oktatói tevékenységének segédeszközeként használja, valamint kijelenti, hogy oktatói tevékenységének gyakorlása során betartja a hatályos, a tevékenységére előírt számviteli és adóhatósági törvényeket, rendelkezéseket. A Felhasználó(oktató) kijelenti, hogy oktatói tevékenysége során jogszabályba ütköző cselekedetért kizárólagos felelősség terheli. Üzemeltető nem tartozik felelősséggel a Felhasználó(oktató) által nyújtott szolgáltatás díjazásának elmaradásáért.

Felhasználó (tanuló) kijelenti, hogy az előzetesen a Felhasználó(oktató) által közzétett oktatói profil(lecke), Felhasználó(tanuló)által lefoglalt, mindkét fél részéről kölcsönösen a Weboldal belső rendszerén keresztül visszaigazolt és megtartott oktatás Felhasználó(oktató) által meghatározott és a Felhasználó(tanuló) által előzetesen elfogadott óradíját minden esetben a Felhasználó(oktató) által meghatározott módon és időben kifizeti Felhasználó(oktató) részére.

A Felhasználó(tanuló) fizetési kötelezettségének elmaradásából keletkezett, a Felhasználót(oktató) ért esetleges anyagi veszteség semmilyen módon nem róható fel Üzemeltető részére.

A Felhasználók elfogadják, hogy a Felhasználó(oktató) által a Felhasználónak(tanuló) nyújtott szolgáltatás elmaradásáért az Üzemeltető -t semmilyen felelősség nem terheli.

A Felhasználó vállalja, hogy minden, az Üzemeltető által megkövetelt intézkedést megtesz az Üzemeltető jó hírnevének megóvása érdekében.

6. Szerzői és szomszédos jogok

A Szolgáltatás bármely eleme és annak egésze, továbbá a Weblapon az Üzemeltető által elérhetővé tett minden tartalom (beleértve az egyes oktatói profil(ok) is) szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét megillető jogok jogosultja az Üzemeltető. A Weboldal bármely elemének másolása, módosítása vagy újbóli közzététele - az Üzemeltető kifejezetten erre irányuló felhasználási engedélye nélkül - polgári jogi és büntetőjogi felelősséget von maga után. A szerzői jog tárgyai nem használható fel és nem hasznosítható az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Felhasználó által a Weblapra feltöltött tartalommal megvalósított bármely szerzői jogi vagy adatvédelmi rendelkezésekbe ütköző visszaélésért a Felhasználó felelős.

7. Adatkezelés/ adatok védelme - Adatkezelési Szabályzat - GDPR

Szolgáltató Weblapon kizárólag a regisztrációhoz köthető és a szolgáltatás működtetéséhez nélkülözhetetlen adatokat tárolja. A tárolt adatok körét és a kezelés módját a NAIH-79363/2014 adatkezelési nyilvántartási számon regisztrált adatkezelési nyilatkozat tartalmazza.

A weboldal minőségi üzemeltetésének érdekében harmadik féltől származó alkalmazásokkal tartunk adatcserét. A weboldal használói elfogadják, hogy anonim adatokat közlünk a következő termékek üzemeltetőivel: Ezentúl opcionálisan elérhető weboldalunkon keresztül néhány szolgáltatás, melyek irányába nem anonim adatokat közlünk, mint: A bankkártyás fizetések esetében weboldalunk nem tárol bankkártya adatokat, mindösszesen a tranzakció egyéb adatait naplózza.   ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2018 - GDPR  

Egyéb felhasználói adatok kezelésére vonatkozó, irányadó jogszabályok: - A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény - Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve - Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény - Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény. - A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcím adatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény ;

A mindenkori Üzemeltető nem vállal felelősséget a fenti hivatkozások esetleges hibáiért, elérhetőségéért, valamint a hivatkozásokon elérhető tartalmakért.

7. Ügyfélszolgálat/ fogyasztói panaszkezelés

Az Üzemeltető ügyfél szolgálata a Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, Felhasználói megkereséseket az alábbi címeken fogadja:

- e-mail  info[kukac]tesulid.hu

A mindenkori Üzemeltetői adatokat a fenti e-mail címre küldött " Üzemeltetői adatok lekérése" tárgyú üzenettel lehet kérni, melyre a mindenkori Üzemeltető három munkanapon belül köteles válaszolni.

A Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, békéltető testület, eljárását kezdeményezheti.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége: 1364 Bp., Pf. 144; fogyasztóvédelem elektronikus címe: kmf_budapest@nfh.hu

A panaszkezelésre egyebekben a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései irányadók. 1997. évi CLV. törvény hatályos 2014. március 15-től.

Válassz a kiemelt oktatói profilok közül


0
Online angol nyelvoktatás

Egyedi, személyre szabott és hatékony nyelvtanulási módszert kínálok számodra. 2008 óta Írországban ...

10 Euro (EUR)

0
Érettségi felkészítés

Több éve tanítok matematikát és informatikát középiskolásoknak és egyetemistáknak. Matematikából,...

2000 Forint (HUF)
Halász Péter
Halász Péter
Számtan, mértan, fizika Péter bácsi tanitja

A cimbeli szöveggel hirdetem magam immár 25 éve. A jelzett tárgyakon kivül kémiát és oroszt is tanit...

1800 Forint (HUF)

0
KÖRNYEZET és általános iskolai tárgyak oktatása

1-10. osztályos tanulók oktatása,korrepetálása, illetve külföldön nevelekedő gyermekek oktatása skyp...

2900 Forint (HUF)

0
Informatika érettségi felkészítés, MS Office korrepetálás

Érettségi felkészítés informatikából közép és emelt szinten. Korrepetálás Microsoft word, excel, acc...

2500 Forint (HUF)

0
Vállalati pénzügyek, értékpapírszámtan

Vállalati pénzügyek és érétkpapírszámtan felkészítés....

2900 Forint (HUF)

Booking.com